Zastosowanie antracytu do filtracji

  • dobra jakość przesącza
  • wysoka prędkość filtracji
  • długi okres eksploatacji filtra
  • mały wzrost spadku ciśnienia
  • czyszczenie filtra poprzez płukanie

Zobacz całą prezentację

Uzdatnianie wody

To proces, którego celem jest doprowadzenie zanieczyszczonej wody do czystości, odpowiedniej do założonego zastosowania.

Zobacz całą prezentację

Piasek filtracyjny

Najwyższej jakości piaski i żwiry filtracyjne przeznaczone do filtracji wody. Oferowane przez naszą firmę złoża filtracyjne produkowane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii.

więcej

Antracyt

Posiadamy w sprzedaży 3 rodzaje hydroantracytu (HYDRO–ANTRACYT N, HYDRO–ANTRACYT H, HYDRO–ANTRACYT P). Zapraszamy do zapoznania się znaszą ofertą

więcej

Złoża dolomitowe

Posiadamy szeroki wybór złóż dolomitowych między innymi do: usuwania żelaza i manganu, odkwaszania i neutralizacji, filtracji i do zastosowań specjalnych

więcej

Zasyp i wymiana złoż filtracyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi polegające na opróżnianiu filtrów z zużytych złóż i zasypu antracytów, piasków i innych złóż filtracyjnych do filtrów komunalnych i przemysłowych.

więcej

Złoża filtracyjne - zastosowanie

Głównym celem przy dostarczaniu wody pitnej słabo zbuforowanej i agresywnej jest zneutralizowanie jej korozyjności i korekcja pH.

więcej

Kontakt

Hydromarket Sp. z o.o.

ul. Ejsmonda 24
81-409 Gdynia

NIP: 5862289840

tel. 606628979
www.hydromarket.com.pl

mail: biuro@hydromarket.pl